WhatsApp

Yeni Manzara ile Yola Çıkış: Anakara Şirketleri için BAE Kurumlar Vergisi

2023’ün başlamasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) kurumsal vergi rejimi, özellikle anakara şirketlerine yönelik önemli bir evrim geçirdi. Vergi politikalarındaki değişiklikler, bölgede faaliyet gösteren işletmeler için yeni fırsatlar ve zorluklar getirdi. Bu yazı, BAE kurumsal vergisinin anakara şirketleri için getirdiği yeniliklerin ve zorlukların inceliklerine dalıp girişimcileri yeni arazide rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

BAE Kurumlar Vergisini Anlamak

BAE’deki şirketler, karlar üzerinden zorunlu bir mali yükümlülük olan kurumsal vergiyle karşı karşıyadır. Önemli olarak, BAE’de federal bir kurumsal vergi sistemi yoktur, bu da şirketlere vergiden muaf bir ortam sağlar. Bu durum iş ortamını önemli ölçüde şekillendirerek işletmeler için olumlu bir atmosfer yaratır.

2018 Öncesi Vergi Senaryosu

Tarihsel olarak, BAE bir kurumsal vergi uygulamazdı, işletmelere vergiden muaf bir cennet sunardı. Bu vergi muafiyeti, BAE’yi dünya genelinde şirketler için arzu edilen bir destinasyon haline getiren önemli bir faktördü. Ancak, petrol gelirlerindeki düşüş hükümeti 2018’de katma değer vergisi (KDV) getirmeye itti, bu da BAE’nin vergi manzarasındaki ilk değişikliği işaret etti.

2018’de KDV’nin Tanıtımı

KDV’nin uygulanması, BAE’nin mali politikasında kritik bir dönüşümü işaret etti. 2018’de başlatılan KDV, serbest bölgelerde faaliyet gösterenler dahil olmak üzere tüm işletmelere uygulandı. Çoğu mal ve hizmete uygulanan %5’lik standart oranla, KDV BAE’nin gelir kaynaklarını çeşitlendirmede kilit bir rol oynadı.

Kurumsal Vergiye Doğru Kayış

2023’te, BAE hükümeti yeni bir kurumsal vergi rejimi duyurdu, bu da bölgenin vergi manzarasında başka bir önemli adımı işaret etti. Bu yeni sisteme göre, belirli bir yıllık kara sahip olan anakara şirketleri kurumsal vergi ödemek zorunda kalacak. Bu vergilendirme sistemi, ülke için önemli gelirler üretmeyi ve BAE içinde faaliyet gösteren yerel işletmeler ile çok uluslu şirketler arasında adil bir iş ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Vergi Muafiyetleri: Kimler Hariç?

Yeni bir kurumsal vergi sisteminin uygulanmasına rağmen, Maliye Bakanlığı (MOF) belirli varlıklar için muafiyetler belirlemiştir. Eğer anakara girişiminiz bu muafiyetlerden birinin altına giriyorsa, vergi raporu dosyalamanız veya vergi ödemeniz gerekmez.

Kurumsal Vergiden Muaf Olan Varlıklar

Kurumsal vergiden muaf olan varlıklar şunları içerir:

Hükümet ve Kamu Kuruluşları: Bu organizasyonlar yeni kurumsal vergi gereksinimlerinden muaf tutulmuştur.

Hayır Kuruluşları: Kayıtlı sosyal veya hayır kuruluşları, ilgili makamlardan izin aldıkları takdirde kurumsal vergiden muaf tutulabilir.

Madencilik İşletmeleri: BAE içinde doğal kaynakları çıkaran veya madencilik yapan şirketler ayrı bir kurumsal vergi raporu dosyalamak zorunda değildir.

Regüle Edilen Yatırım Fonları: Gayrimenkul ve diğer regüle edilen yatırım fonları kurumsal vergiden muafiyet başvurusunda bulunabilir.

Sosyal Fonlar: Kamu ve regüle edilen özel varlıklar, sosyal fayda fonlarını yönetenler de vergi muafiyetlerinden yararlanabilir.

Özel İzinli Varlıklar: BAE hükümeti tarafından tamamen sahip olunan ve bir bakanlık düzeyinde kararla vergi muafiyeti için listelenen BAE şirketleri de yeni kurumsal vergi rejiminden muaf tutulur.

Anakara Şirketleri Kavramı

BAE’nin kurumsal vergisi, şirket karları üzerinden zorunlu bir ücret olup, bölgedeki işletmeler için hayati öneme sahiptir. Ancak, BAE’de federal bir kurumsal vergi sisteminin olmaması, şirketlerin vergiden muaf bir statüye sahip olmalarını sağlar. Bu durum iş ortamını önemli ölçüde şekillendirerek işletmeler için olumlu bir iklim yaratır.

Anakara Şirketleri için Kurumsal Vergiye Uyum Sağlama

BAE’deki anakara şirketleri, uyum sağlamak ve hukuki sonuçlardan kaçınmak için vergi yükümlülüklerini yakından takip etmelidir. Vergilerin ödenmemesi, altı ay hapis cezası ve 100.000 AED para cezasına yol açabilir. 1 Haziran 2023’ten itibaren, anakara işletmeleri karlar üzerinden %9 kurumsal vergiye tabi olacak.

Serbest Bölge İşletmeleri Nasıl Etkilenir

?

BAE hükümetinin serbest bölgeler için azaltılmış vergilendirme ile iş dostu bir iklimi teşvik etme taahhüdü, 2023’te yeni kurumsal vergi rejiminin tanıtılmasıyla bile devam etmektedir. Teknik olarak yeni kurallar nedeniyle vergilendirmeye tabi olsalar da, serbest bölge işletmeleri %0 vergi oranıyla vergiden muaf bir ortamı sürdürecektir.

Anakara Şirketleri için Kurumsal Vergi Hesaplama

BAE kurumsal vergisi için düzenleyici organ olan Maliye Bakanlığı (MOF), anakara şirketleri için katmanlı bir vergilendirme politikası belirlemiştir. Bu politika, bir şirketin net yıllık karını vergilendirilebilir gelir olarak dikkate alarak uygun vergi oranını belirler.

Vergi Hesaplama Katmanları

Vergilendirme katmanları şu şekildedir:

Net Yıllık Karları AED 375.000’e Kadar Olan İşletmeler: Bu şirketler %0 vergi oranına tabi tutulacak.

Yıllık Net Karı AED 375.000’in Üzerinde Olan İşletmeler: Bu şirketler, AED 375.000’in üzerindeki miktar için %9 vergi oranına tabi tutulacak.

Büyük Çok Uluslu Şirketler: Toplam küresel geliri EUR 750 milyonu aşan şirketler, OECD’nin Temel Aşınma ve Kar Kaydırma (BEPS) projesinin ‘İkinci Sütunu’ altında ayrı bir vergilendirme politikasına tabi olacak.

Vergiden Düşülebilir Giderler

Kurumsal vergi beyannamelerini hazırlarken, BAE’deki anakara şirketleri vergi amaçları için düşülebilecek giderlere ve düşülemeyecek olanlara dikkat etmelidir.

Anakara Şirketleri için Kurumsal Vergi Dosyalama

BAE’deki anakara şirketleri için kurumsal vergi dosyalama süreci, işletmelerin mali yılını nasıl raporladıklarına bağlıdır. Bir mali yılın sona ermesinin ardından, şirketler vergilerini ve mali raporlarını Federal Vergi Dairesi’ne (FTA) dosyalamak için dokuz aya sahiptir.

Kurumsal Vergi ile Rekabetçi Kalma

Önemli olarak, BAE’nin %9’luk kurumsal vergi oranı, birçok bölgesel rakibinden daha düşüktür, bu da işletmelere cazip kılar. Bilinçli planlama ve erken hazırlıkla, şirketler bu dinamik ortamda gelişebilir.

BAE Kurumsal Vergisi Üzerine Son Düşünceler

BAE kurumsal vergisi manzarasında yeni bir yola çıkarken, erken hazırlığın önemi ortaya çıkar. Sorumlulukları en aza indirme ve uyum sağlama, öncelikli hedeflerdir. BAE’nin kurumsal vergi manzarası geliştikçe, vergi danışmanlığı, kayıt ve dosyalama konularında yardımcı olacak güvenilir bir ortağa sahip olmak hayati önem taşır.

BAE’nin yeni kurumsal vergi manzarasının karmaşıklıkları arasında güvenle ve etkin bir şekilde yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak uzmanlar ekibiyle bugün iletişime geçin.