WhatsApp

Global Trust Danışmanlık A.Ş. (Bundan sonra GLOBRIDGECONSULTANCY olarak anılacaktır.) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. “www.globridgeconsultancy.com” adresindeki sitemiz üzerinden paylaştığınız kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili düzenlemelere uygun şekilde işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Bu Aydınlatma Metni, çevrimiçi ve çevrimdışı mecralarımızın kullanımı sırasında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda sizi bilgilendirmeyi amaçlar.

Sayın Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz;

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun bir şekilde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz, “www.globridgeconsultancy.com” adlı web sitemizin ziyaretiniz, alışverişleriniz, sosyal medya hesapları, müşteri formları, dijital pazarlama, başvurular, anketler, e-bülten üyelikleri gibi çeşitli kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Bu verilerin toplanma amacı, işbu metinde açıklanan hizmetleri sunabilmek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı: Kişisel verileriniz, mevcut kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenmektedir. Sözleşme ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, rızanıza dayalı işleme ve meşru menfaatlerin korunması gibi hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak, yetkili kamu kurumlarına, adli ve idari makamlara, iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

  • Veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verilere erişim
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi
  • Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesi
  • İşlenen verilere itiraz etme

Bu haklarınızı kullanmak için “info@globridgeconsultancy.com” adresine başvurabilirsiniz.

GLOBRIDGECONSULTANCY olarak kişisel verilerinizi gizli tutma, güvenli bir şekilde işleme ve sadece belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanma taahhüdünde bulunuyoruz. Daha fazla bilgi almak veya sorularınızı sormak için bize her zaman ulaşabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular için tıklayın.